La nostra llar d’infants es defineix com una escola privada, mixta, catalana, oberta a tothom on es preua l’educació en els valors,s’atén la diversitat, es valora i protegeix l’infant i es potencien les relacions de col.laboració amb la família.


Som una escola bressol familiar que prioritza el seguiment i l’atenció individualitzada de l’infant. Seguint aquest criteri duem a terme la nostra tasca educativa al servei de les famílies, educant els infants i acompanyant als pares.


El Jardí d’infància El Niu va nèixer fa trenta dos anys fruit de la motivació i inquietud de la Núria Teruel ( educadora infantil ) per l’educació dels infants de 0 a 3 anys.
L’any 2001 junt amb la Carme Homet (pedagoga) decideixen continuar plegades aquest projecte educatiu creant una nova escola bressol. És així com l’any 2005 “El Niu” deixa d’estar ubicat al carrer Colom i passa a situar-se en l’adreça actual  C/ Passeig nº 97 de Castellar del Vallès.
Podem dir que al llarg d’aquest vint-i-cinc anys han passat per les nostres aules uns 2.000 infants aproximadament.