Preus

posted in: Uncategorized | 0
  Preus del curs 22/23    
       
PRIMER Es cobraran 11 mesos durant tot el curs a la llar d’infants
       
SEGON Cada curs s’haurà de satisfer:    
  MATRÍCULA GRATUÏTA    
  Material per tot el curs +    
  assegurança escolar de:      100 €  
       
TERCER Els preus MENSUALS seran els següents:    
  Estada de matí (de 8 h a 13 h)      200 € /mes
  Estada de tot el dia (de 8 h a 17 h)      225 € /mes
  Estada migdia/tarda (de 13 h a 17 h)      180 € /mes
  Estada de tarda (de 15 h a 17 h)      150 € /mes
       
Per a dos membres de la mateixa família es farà un descompte en el preu de la mensualitat del segon germà.
       
       
QUART Servei d’ACOLLIDA ESPORÀDIC:    
       
  Matí: de 7:30 h a 8 h          3 €  
  Tarda: de 17 h  a  18 h          4 €  
  Tarda: de 15 h  a  17 h          6 €  
       
Si és durant tot el curs, es farà un preu especial (cada mes):  
       
  Matí: de 7:30 h  a 8 h        40 € /mes
  Tarda: de 17 h  a  18 h        50 € /mes
       
CINQUÈ En quant al servei de MENJADOR:    
       
  Dinar tot el mes           9 € /dia
  Esmorzars          2 € /dia
  Berenars          2 € /dia
  Nens que portin el dinar (només triturats i papilles)        50 € /mes
       
Dos membres de la mateixa família tindran un descompte en els preus del servei de Menjador.
       
SISÈ Activitats complementàries (classe de 2 a 3 anys) Anglès