D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Jardí d’infància el Niu SCP amb CIF J 62984204 i domicili social situat a PASSEIG 97, 08211, CASTELLAR DEL VALLES (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.
En compliment amb la normativa vigent, Jardí d’infància el Niu informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
A Jardí d’infància el Niu l’informem que tractem les seves dades d’acord amb l’existència del seu
consentiment.
Jardí d’infància el Niu informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Jardí d’infància el Niu es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
jardidinfanciaelniu@gmail.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.